Projekt PWR Racing Team jest niesamowitą inicjatywą prowadzoną na Politechnice Wrocławskiej, gdzie młodzi zapaleńcy budują bolidy, które następnie rywalizują z zespołami z całego świata. Owocem wieloletniej pracy w zespole są kolejne wersje pojazdów oraz spektakularne sukcesy w zawodach. Dzięki udziałowi w PWR Racing Team niektórzy zawodnicy znajdują zatrudnienie w takich firmach, jak Ferrari. Projekt angażuje polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa np. Lincoln Electric, które dostarczają know how i wspomagają studentów w rozwoju swojej wiedzy oraz tworzeniu zwycięskich bolidów.